Go Forgot password? Remember me
European Business Database

Зала на славата

Концепцията на страница Зала на славата е да почете онези фирми, които благодарение на приноса си, са сред най-значимите и уважавани лидери в бизнес сектора, в който работят.

Тази страница е специално разработена от Европейска Бизнес База Данни, за да бъдат информирани посетителите  за трайните постижения на отличените в различни браншове и да служи като модел за всеки, чиито амбиции и устрем нямат граници.

Страница Зала на славата

На специалната страница, ще бъдат публикувани логото, кратко описание на постиженията

и линк към профила  на фирмата където може детайлно да се запознаете с нея.

 

Критерии за отличаване

Европейска Бизнес База Данни ще отличи най-заслужилите компании на базата на следните критерии:

·         Години работа

·         Брой търговски марки

·         Награди

·         Зает персонал

·         Капитал

·         Годишен оборот

·         Внесени данъци

·         Инвестиции

·         Сертификати

·         Изключителен принос за развитието на бизнес сектора

·         Постижения в областта, които отличават кандидата от конкурентите

·         Значимост на оказаното влияние на кандидата върху бизнес сектора

 

Процедура по избор на кандидат

Всяка кандидатура за Зала на славата се разглежда детайлно от скрининг екип на Европейска Бизнес База Данни, който определя дали кандидатът отговаря на заложените критерии.

 

Внимание: Фирма, която не е регистрирана понастоящем в базата, но покрива всички изисквания и критерии заложени в регламента, също може да кандидатства за Зала на славата. Ако кандидатурата бъде одобрена, фирмата трябва първо да стане член на Европейска Бизнес База Данни и тогава да заеме своето място на нашата страница.

Създай фирмен профил

 

Европейска Бизнес База Данни представя на вашето внимание фирмите които са оставили отпечатък във времето със своя успех и бизнес история. Сега може да се запознаете с профилите на най-успешните фирми в европа. А защо не един ден и вашата фирма не заеме мястото си в залата на славата.

 

ПОСЕТЕТЕ ПОРТАЛА

European Business Database

Terms of service  |  Corporate  |  European Union   |  Hall of fame presence   |  Digital marketing  |  Eurostat  |   Sitemap
Copyright © 2016 Prohosting Ltd.
Follow us on FacebookFollow us on TwitterFollow us on LinkedInGoogle +Follow us on YouTube